+420 581 622 666

Výroba a prodej drátů, lisovaných,
žebérkových a svařovaných sítí

Certifikace

Společnost SITAP, s.r.o je  držitelem výrobkových certifikátů od společnosti TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. pro svařované sítě rovinné a ocel pro výztuž do betonu:

  • Svařované sítě rovinné (B500A), číslo certifikátu: 204/C5/2016/070-051748
  • Svařované sítě rovinné (B500B), číslo certifikátu: 204/C5/2016/070-050147
  • Ocel pro výztuž do betonu – svařitelná žebírková betonářská ocel, číslo certifikátu: 204/C5/2012/070-044177

 

V září 2016 prošla firma SITAP, s.r.o. úspěšně certifikací slovenským institutem TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ Bratislava a nyní je držitelem „SK CERTIFIKÁTU o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku“, číslo certifikátu SK04-ZSV-2282.

Na základě tohoto certifikátu nyní společnost SITAP, s.r.o. může vyvážet a prodávat sítě a dráty do betonu i na slovenském trhu.

Konkrétně jde o certifikát na následující výrobky:

  • Ocel na vyztužování betonu

Ocelová žebérková výztuž tvářená za studena B500A v tyčích i svitcích, průměry 4 - 12 mm, použití na vyztužení železobetonových konstrukcí a na výrobu sítí

  • Svařované sítě z ocelových žebérkových drátů B500A a B500B

Svařované sítě z ocelových žebérkových drátů B500A, průměry od 4 mm do 10 mm, a svařované sítě z ocelových žebérkových drátů B500B, průměry od 6 mm do 10 mm. Sítě se používají na vyztužování železobetonových konstrukcí.

V lednu 2018 proběhl ve společnosti SITAP, s.r.o. certifikační audit na ISO 50001:2011. Společnost splnila veškeré podmínky tohoto auditu a je tak od ledna certifikována na tento systém ISO 50001:2011.